Czy rzeczywiście poza popędami seksualnymi nie ma innych popędów, oprócz tych, które zmie­rzają po prostu do odtworzenia stanu wcześniejszego, czy nie istnieją także takie, które zmierzają do stanu nigdy jeszcze […]

Popędy, które uwzględniają losy owych elementarnych organiz­mów przeżywających pojedyncze istoty, zabezpieczają ich przetrwa­nie, dopóki te są bezbronne wobec bodźców płynących ze świata zewnętrznego, łączą je z innymi komórkami zarodkowymi itd., […]

Popędy seksualne, dla których nauka o nerwicach rezerwuje wyjątkową pozycję, stają teraz w zupełnie innym świetle. Nie wszystkie organizmy ulegają zewnętrznemu przymusowi, który popychał je do coraz dalszego rozwoju. Wielu […]

Przez długi czas substancja żywa mogła być za każdym razem stwarzana od nowa i łatwo ginąć, aż wreszcie decydujące wpływy zewnętrzne zmieniły się do tego stopnia, że zmuszały pozostałą substancję […]

Teorię, którą Platon przedstawia w Uczcie, wkładając ją w usta Arystofanesa, a która dotyczy nie tylko pochodzenia popędu płciowego, lecz także jego najważniejszych odmian w odniesieniu do obiektu. „Albowiem dawniej […]

Nie można pozostawić bez komentarza łatwo nasuwającego się zarzutu, że oprócz popędów konserwatywnych, zmuszających do powtórzeń, istnieją także takie, które popychają do tworzenia nowych form i do postępu; również później […]

Słuchany dowcip nie wywołuje w nas wesołości, przedstawienie teatralne za drugim razem nigdy nie wywiera takiego wrażenia, jakie zrobiło za pierwszym razem; dorosłego trudno będzie szybko skłonić do ponownej lektury […]

Zadaniem wyższych warstw aparatu psychicznego byłoby wiązanie zawartych w procesie pier­wotnym podniet popędowych. Niepowodzenie w rozwiązaniu tego zadania wywołałoby zakłócenie analogiczne do nerwicy pourazowej; dopiero po udanym związaniu mogłaby się […]

Brak ochrony przed bodźcami wewnętrznymi charakteryzujący wyczuloną na nie warstwę korową musi powodować, że owe prze­niesienia podniet zyskują większe znaczenie ekonomiczne i często są powodem zakłóceń ekonomicznych, dających się porównywać […]