Pani Liégeois widzi we śnie Nelly, swoją zmarłą bratową; ma twarz jasną, spokojną; jest ubrana na biało, co wskazuje na najwyższy stopień uduchowie­nia. Zjawa, tonem, w którym nie ma pogróżki, […]

„Droga przyjaciółko, na twoją prośbę przekazuję ci szczegóły mojego snu. Widziałam dwie młode, ładnie ubrane kobiety powożące wozem podobnym do tych, jakie trans­portują wodę mineralną. Koń zatrzymał się nad wodą, […]

Pod koniec ubiegłego stulecia, Angielka, pani Green miała następujący sen, którego nie zrozumia­ła. Widziała dwie młode, nieznane, eleganckie ko­biety prowadzące lekki powóz. Miały na głowach ogromne kapelusze, które były modne […]

W sierpniu 1986 Jacqueline Wyrskowski zobaczy­ła we śnie starszego pana, który, dziwna rzecz, był bardzo podobny do jej narzeczonego, Francisa. Wyglądało to tak, jakby młody człowiek nagle postarzał się o […]

Sen pani Anderson, Francuzki, żony Szweda, w ciekawy sposób obrazuje skandynawską legendę o wozie-widmie. Śni się jej, że idzie pustą drogą ze swoją córką Chantal, uroczą młodą dziewczyną rozpoczynającą karierę […]

Profesor Richet w Przyszłości i Przeczuciu oma­wia ten przypadek i tak go komentuje: „Czy można dopuścić, że ostatnia myśl młodej dziewczyny wal­czącej ze śmiercią skierowała się na antypody do nieznanej […]

„Nie potrafiłbym podać przyczyny, ale cała staro­żytna i nowoczesna historia potwierdza fakt, że nigdy nie wydarzyło się wielkie nieszczęście w mieś­cie lub na prowincji, którego by nie przepowiedział jakiś wieszcz […]

Przeczucia i napomnienia występujące podczas snu (naturalnego lub hipnotycznego) są odbierane w stanie podświadomości; a przecież podświado­mość jest częścią nas samych związaną z zaświatem. Przepowiednie i napomnienia objawiają się przy […]

Różnica między mglistym wyobrażeniem a prze­czuciem opiera się jedynie na tym, że przeczucie jest dokładniejsze, lepiej opisane od wyobrażenia. Przeczucie jest bliskie wróżbie, jest zna­kiem, za którego pośrednictwem osądza się […]

Od pewnego czasu badam te nie wyjaśnione i tajemnicze zwiastuny nagle narzucające się naszej świadomości tak we śnie, jak na jawie. Wiedza przyszłości nie opiera się na żadnej pod­stawie materialnej […]