Istnieją dwa rodzaje psychicznych doświadczeń: żywiołowe i pobudzane. Doświadczenia żywiołowe są ze swej istoty pry­watne, osobiste, wewnętrzne, rzadko spektakularne. Występują nieoczekiwanie; jak boska niespodzian­ka. Jest to zjawisko kapryśne, którego nie […]