Pierwotny zbiornik libido

Wielki krok zrobiono wtedy, kiedy psychoanaliza mogła się przybliżyć do psychologicznego ego, które początkowo znane jej było jedynie jako instancja tłumiąca, cenzurująca i zdolna do budowy urządzeń ochronnych, takich jak formacje reaktywne. Ludzie obdarzeni krytycznymi i przewidującymi umysłami protestowali wprawdzie od dawna przeciwko ograniczeniu pojęcia libido do energii popędów seksualnych, skierowanych ku obiektowi. Zaniedbali jednak poinfor­mowania nas, skąd zaczerpnęli swój lepszy pomysł, i nie wiedzieli, jak wydobyć z niego coś pożytecznego dla analizy. Posuwając rozważnie obserwację psychoanalityczną zauważono, jak regularnie libido od­ciągane bywa od obiektu i kierowane ku ego (introwersja), studiując zaś rozwój libido u dziecka w jego najwcześniejszych fazach, powzięto przekonanie, że ego stanowi właściwy i pierwotny zbiornik libido, które dopiero stamtąd kierowane jest ku obiektowi. Ego pojawiło się wśród obiektów seksualnych i zaraz zostało uznane za najważniejszy spośród nich. Jeśli libido pozostawało w ego, otrzymywało nazwę narcystycz­nego. To narcystyczne libido stanowiło naturalnie również przejaw siły popędu seksualnego w sensie analitycznym, który trzeba było ziden­tyfikować z uznawanym od początku „popędem samozachowawczym”. Tym samym pierwotne przeciwieństwo popędów ego i popędów sek­sualnych stało się niewystarczające. Część popędów ego uznana została za libidinalną; w ego działały — przypuszczalnie oprócz innych — także popędy seksualne, lecz mamy prawo powiedzieć, że stara formuła głosząca, iż psychonerwica polega na konflikcie między popędami ego a popędami seksualnymi, nie zawierała niczego, co dziś należałoby odrzucić. Różnica między obydwoma rodzajami popędów, którą po­czątkowo ujmowano w sposób jakościowy, określana jest obecnie inaczej, a mianowicie topograficznie. Zwłaszcza nerwica przeniesieniowa, właściwy przedmiot studiów psychoanalizy, pozostaje wynikiem konfliktu między ego a libidinalną kateksją obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *