Podejście do przeczucia

Istnieją dwa rodzaje psychicznych doświadczeń: żywiołowe i pobudzane. Doświadczenia żywiołowe są ze swej istoty pry­watne, osobiste, wewnętrzne, rzadko spektakularne. Występują nieoczekiwanie; jak boska niespodzian­ka. Jest to zjawisko kapryśne, którego nie możemy opanować, zjawisko rozumne związane z naszymi myślami i słowami, niespodziewana odpowiedź na nasze troski. Inicjatywa wychodzi z góry, to znaczy ze świata duchowego; jesteśmy w stanie łaski. Niebo daje lub nie. Dziedzina łaski jest zarazem dziedziną bezpłat­ną. Pieniądz, odgrywający tak wielką rolę w in­nych aktach nabycia własności, tutaj nie ma nic do rzeczy. Kontrola jest niemożliwa. Trzeba się zdać dobrą wiarą postrzegającego na autentyczność świadectwa i osoby. Doświadczenia żywiołowe wchodzą w zakres tego co jakościowe, niezmierzalne, niepowtarzalne; sło­wem nie naukowe, niemniej jednak istnieją; nato­miast doświadczenia psychiczne pobudzane mogą być dowolnie powtarzane. Inicjatywa wychodzi stąd, to znaczy ze świata fizycznego. Kontrola jest możliwa, a nawet zalecana. Osobiście przywiązuję znacznie większą wagę do objawów żywiołowych niż do objawów pobudza­nych, które wprowadzają zbyt wiele czynników materialnych. Objawy żywiołowe następują w skrytości, w taje­mnicy serca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *